Sodno izvedenstvo geodetske stroke

ZAKAJ

  • Da sodnik pridobi strokovno mnenje sodnega izvedenca,
  • ker sodnik meni, da je za določena opravila potrebno povabiti sodnega izvedenca.

KDO

Sodni izvedenci so osebe, ki jih imenuje ministrstvo za pravosodje za neomejen čas. Sodni izvedenec ima pravico in je dolžan sodišču na njegovo zahtevo podati izvid in mnenje v skladu s svojim strokovnim znanjem, zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo posamezno stroko. Izvedenec je podobno kot priča lahko le fizična oseba. Za izbiro sodnega izvedenca je pristojen sodnik, stranke mu sicer lahko predlagajo določeno osebo,vendar pa sodnik ni dolžan upoštevati njihovih predlogov.

KAKO

Sodni izvedenec se odzove na sodno vabilo ter sodišču poda izvid in mnenje v določenem roku. Sodni izvedenec mora biti strokovno usposobljen za področje izvedenstva, to pa dokaže in doseže z izobraževanjem, dopolnjevanjem znanja, izkušnjami in prakso. Sodni izvedenec mora pred začetkom izdelave izvedeniškega mnenja izbrati tiste metode, za katere meni in se prepriča, da so najprimernejše. Sodni izvedenec s svojim izvidom sodniku priskrbi potrebne podatke za normativno konkretizacijo določenega pravnega standarda (npr. potek meje po močnejši pravici ali po zadnji mirni posesti ali po pravični oceni), ki jo mora napraviti sodnik sam.

Sodno izvedenstvo geodetske stroke
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon:  02/251-13-80  |  041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.