Nova izmera

ZAKAJ

  • Ker se dejansko stanje v naravi več ne sklada z uradnimi evidencami,
  • ker želim urediti mejo večih parcel hkrati,
  • ker želim izpeljati večji poseg v prostor in je potrebno urejeno lastništvo parcel.

KDO

Novo izmero lahko sproži katerikoli lastnik, solastnik, posestnik ali pridobitelj parcel v novi izmeri, ali pa se le-ta prične na podlagi zahteve državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov. V novi izmeri so udeleženi vsi lastniki parcel v novi izmeri ter lastniki parcel, ki se dotikajo meje parcel v novi izmeri.

KAKO

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki zajema najmanj 10 parcel, ali pa je večje od treh hektarjev. V postopku nove izmere mora biti za najmanj polovico parcel na območju soglasno ugotovljen vsaj del meje parcele.

Meja parcele v novi izmeri se ne uredi, kadar se lastniki ne udeležijo mejne obravnave, ne soglašajo o poteku meje ali pa se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra. Evidentiranjo se samo meje, za katere lastniki soglašajo o poteku, in za katere se predlagana meja ne razlikuje od tiste po podatkih zemljiškega katastra.

Nova izmera je pravno-formalno zaključena, ko je izdana dokončno upravna odločba o evidentiranju meje. Odločbo izda geodetska uprava, ki evidentira spremembe površin in urejene meje parcel v zemljiški kataster.

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Predhodni postopki niso potrebni.
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon: 02/251-13-80 | 041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.