Identifikacijsko potrdilo

ZAKAJ

  • Za dokazovanje lastništva nad neko nepremičnino.

KDO

Identifikacijsko potrdilo izdela geodetsko podjetje.

KAKO

Identifikacijsko potrdilo se izdela v skladu s predhodnimi katastrskimi postopki, starimi in novimi katastrskimi načrti in indikacijskimi skicami. Sestavljeno je iz numeričnega prikaza sprememb nepremičnine ob nekem izhodiščnem datumu v preteklosti in trenutnega stanja v zemljiškem katastru. Navedeni so vsi izbrisi oz. spremembe iz vmesnega obdobja.

Identifikacijsko potrdilo se največkrat potrebuje pri dokazovanju lastništva nad neko nepremičnino. V postopku identifikacije parcele se izdela identifikacijsko potrdilo, ki potrjuje povezavo med številko stare parcele iz starih katastrskih načrtov in današnjo parcelo v trenutno veljavnem zemljiško katastrskem načrtu.

Identifikacijsko potrdilo - vzorec

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Predhodni postopki niso potrebni.
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon:  02/251-13-80  |  041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.