Geodetski načrt

ZAKAJ

  • Ker želim, da se izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • ker želim, da se izdela projekt izvedenih del, ki je potreben za pridobitev uporabnega dovoljenja pri investicijski gradnji.

KDO

Geodetski načrt se izdela na podlagi naročila investitorja. Izdelamo ga na podlagi pravilnika o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino.

KAKO

Geodetski načrt poleg katastrske vsebine prikazuje tudi topografske vsebine in komunalne vode. Izdelan je v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih in je osnova za izdelavo dokumentacije pri posegih v prostor. Izdelamo ga glede na namen uporabe. Namen uporabe določa podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.

Geodetsko podjetje in odgovorni geodet potrdita vodilno mapo projekta v poglavju Podatki o projektantih in odgovornih projektantih.  Pri pregledu se ugotovi, ali je bil geodetski načrt uporabljen skladno z nameni uporabe, ki so določeni v certifikatu.

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

Predhodni postopki niso potrebni.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon: 02/251-13-80 | 041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.