Geodet iz zraka – AeroFotogrametrija

ZAKAJ

  • Ker iz zraka lahko pridobim različne informacije, ki jih s površja Zemlje stežka.,
  • ker se z višino povečuje območje zajema informacij,
  • ker je izmera večjih in težko dostopnih območij s površja zemlje cenovno manj ugodna,
  • ker projektantska podjetja potrebujejo topografije področij z zadovoljivo natančnostjo in vizualno bogato možnostjo planiranja nepozidanih področij,
  • ker podjetja želijo posnetke za pripravo logistike in spremljanja poteka gradnje,
  • ker po končani gradnji 3D model zgrajenega objekta služi za promocijo in reference pri podajanju ponudb,
  • ker pri odprtih kopih in gramoznicah potrebujemo hitro in natančno ugotovljen volumen izkopa med posameznimi časovnimi obdobji.

KDO

Letalske dejavnosti se izvajajo na podlagi naročila investitorja. Pri tem moramo upoštevati omejitve navedene v Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.).

KAKO

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Predhodni postopki niso potrebni
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Telefon:  02/251-13-80  |  041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.