Določitev zemljišča pod stavbo

ZAKAJ

  • Da bom lahko vpisal stavbo v kataster stavb in pridobil hišno številko,
  • ker želim parceli pod gradbenim objektom spremeniti dejansko rabo,
  • ker živim v večstanovanjski stavbi in želim urediti etažno lastnino.

KDO

Postopek določitve zemljišča pod stavbo lahko sproži lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. V večstanovanjski stavbi lahko to zahteva tudi upravnik, lastnik ali uporabnik dela stavbe.

KAKO

Geodet na terenu izmeri zunanje referenčne točke objekta in jih evidentira v zemljiškem katastru. Ko se gradnja zaključi, je potrebno stavbo vrisati v zemljiški kataster in vpisati v kataster stavb. Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v kataster stavb. Določitev zemljišča pod stavbo se tako lahko izvaja kot del evidentiranja stavbe. Določitev zemljišča pod stavbo je pravno-formalno zaključena, ko geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo in podatke vpiše v zemljiški kataster.

Določitev zemljišča pod stavbo

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Predhodni postopki niso potrebni.
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon: 02/251-13-80 | 041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.